top of page
studiowall_3.JPG

je malíř, narozen 1989, diplomant AVU v r. 2020 u prof. Marka Meduny, v současné době žijící a tvořící v Olomouci. 

 

Ve svém díle se zabývá člověkem, kterého vidí bezprostředně a intimně mu naslouchá. Vyjadřuje se iluzivním realismem a figurou, které pojednává suverénní gestickou malbou, monumentálně a až psychedelicky.

Jakub Čuška

"Passerby"
6. 5. 2022 — 17. 6. 2022

Born 1989, Jakub Čuška is a painter. He graduated from the Prague Academy of Fine Arts in 2020, where he studied under prof. Marek Meduna. Jakub lives and works in Olomouc.

In his work, Jakub explores human nature, engaging with it in the most direct and intimate manner. Working with figurative and illusionary realist techniques, his paintings are crafted through assertive gestural strokes that are as monumental as they are psychedelic.

Potential Gallery Praha
mt@potential.gallery

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page