top of page
IMG_20220903_154116.jpg

Značku unconductive trash užívají dva výtvarníci pracující výhradně společně - Rudi Koval a Michal Pěchouček. Slouží jim jako motivace - trash se hromadí během každého tvůrčího i osobního procesu, unconductive značí obtížnost usměrnění takového odpadu. Lze to přijmout jako možnou tvůrčí metodu, ale i stvrzení prosté existence, protože značka je zároveň anagramem rodných měst obou umělců.

unconductive trash

"Still life without"
19. 9. 2022 — 30. 10. 2022

Pro Potential Gallery vytvořili speciální výstavní stojan, kam umístí jeden textový obraz. Během trvání výstavy jej postupně doplní řadou podobných obrazů, navazující na ten první. Akce je pokusem pojmenovat poetický i doslovný vztah mezi obecnou realitou lidských potřeb a pojmy z oblasti umělecké fikce. Jsou to možná velmi vzdálené světy, ale bez prvního by nebyl ten druhý. Bez uživatele by neexistoval jeho pozorovatel.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page