top of page
IMG_20220903_154116.jpg

Značku unconductive trash užívají dva výtvarníci pracující výhradně společně - Rudi Koval a Michal Pěchouček. Slouží jim jako motivace - trash se hromadí během každého tvůrčího i osobního procesu, unconductive značí obtížnost usměrnění takového odpadu. Lze to přijmout jako možnou tvůrčí metodu, ale i stvrzení prosté existence, protože značka je zároveň anagramem rodných měst obou umělců.

unconductive trash

"Still life without" 19. 9. — 30. 10.

Pro Potential Gallery vytvořili speciální výstavní stojan, kam umístí jeden textový obraz. Během trvání výstavy jejpostupně doplní řadou podobných obrazů, navazující na ten první. Akce je pokusem pojmenovat poetický i doslovný vztah mezi obecnou realitou lidských potřeb a pojmy z oblasti umělecké fikce. Jsou to možná velmi vzdálené světy, ale bez prvního by nebyl ten druhý. Bez uživatele by neexistoval jeho pozorovatel.

  • Instagram

Potential Gallery Praha
mt@potential.gallery

bottom of page