top of page
vyres_09.jpg.webp

Instalace Magna Mutatio / Pantha rei zkoumá unikátní ekosystém Natronského jezera nacházejícího se v severní Tanzanii. Pro monitoring oblasti jsou využívány datasety Evropské Vesmírné Agentury a mimo tato data dílo pracuje také s experimenty založenými na strojovém učením.

Magna Mutatio v různých časových úsecích propojuje makro a mikro pohledy na danou oblast a jednotlivé snímky vizuálně prolíná pomocí specificky navrženého algoritmu.

Finální instalace využívá technologii translucentních panelů, jejichž efekt je podpořen speciálním světelným řešením.

Kryštof Brůha

"MAGNA MUTATIO / PANTHA REI"
11. 10. 2022 — 31. 10. 2022

Kryštof Brůha je intermediální umělec tvořící v Praze. Ve svých dílech zkoumá osobitě zvolená prostředí a prostory, od environmentálních až po technologické a virtuální. Zaměřuje se na vlivy působící na tato místa a na jejich celkovou transformaci v čase. Takovéto mapování prostoru a času skrze umělecké artefakty nabízí divákovi nový pohled na realitu. Brůha ve své práci často využívá vědecké metody, které se odráží v estetice jeho děl. Během evoluce jednotlivých instalací využívá specificky navržené algoritmy, generativní design a strojové učení, při realizaci pak postupy reverzního inženýrství, Rapid Prototypingu a CNC strojů. Na konci procesu stojí originální umělecká díla, ve kterých můžeme pozorovat vliv technologických a přírodních fenoménů.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page